Lịch Trại Hè 2018

Resident Camp (ages 8-16)

APC tổ chức 8 đợt trại hè từ ngày 04/06 đến 05/08 năm 2018. Tám đợt trại hè này bao gồm cả 1 tuần và 2 tuần. Đăng ký bắt đầu từ tháng 1 năm 2018. Đăng ký ngay hôm nay để chọn được khung thời gian bạn yêu thích và nhận được những chương trình khuyến mãi.

Đợt Thời Gian Số Tuần
Đợt 1 3/6 - 9/6 1 tuần
Đợt 2 10/6 - 16/6 1 tuần
Đợt 3 17/6 - 23/6 1 tuần
Đợt 4 24/6 - 30/6 1 tuần
Đợt 5 1/7 - 14/7 2 tuần
Đợt 6 15/7 - 21/7 1 tuần
Đợt 7 22/7 - 28/7 1 tuần
Đợt 8 29/7 - 4/8 1 tuần
Đợt 7+8 22/7 - 4/8 2 tuần

APC On Tour (ages 14-18)

Đợt Thời Gian Chủ Đề
Đợt A 10/6 - 16/6 Nghệ thuật và bảo tồn
Đợt B 17/6 - 23/6 Phiêu lưu và khám phá
Đợt C 15/7 - 21/7 Phiêu lưu và khám phá
Đợt D 22/7 - 28/7 Nghệ thuật và bảo tồn