TRÒ CHƠI DƯỚI NƯỚC

Hoạt động dưới nước bao gồm các trò chơi trên biển hoặc bơi lội trong hồ bơi, được giám sát bởi chuyên viên cứu hộ và điều phối viên thể thao dưới nước. Trại sinh không được xuống biển nếu không mặc áo phao và không có nhân viên cứu hộ có mặt khi đó. Trò chơi dưới nước bao gồm: Lướt sóng, Bơi xuồng kayak, Lướt ván, Chèo ván, Cứu hộ sơ cấp, và Bơi lội.