Chèo Ván

Trại sinh đứng trên 1 tấm ván, giống như ván lướt sóng, và sử dụng 1 mái chèo để di chuyển theo làn nước. Đây là một môn thể thao nước tuyệt vời cho những bạn đã từng lướt ván, lướt sóng, và đang tìm kiếm một thử thách mới.