Chèo Xuồng Kayak

Kayak là loại xuồng thiết kế đặc biệt, người sử dụng phải dùng một mái chèo có 2 lưỡi để bơi và rẽ sóng. Bạn sẽ học được cách di chuyển xuồng kayak, kỹ thuật điều khiển mái chèo cũng như những kỹ năng an toàn dưới nưới.