Đóng Kịch

Mỗi tuần tại APC, bạn sẽ tự sáng tạo một vở kịch, kể một câu chuyện trên sân khấu sử dụng phục trang & các sản phẩm thủ công sáng tạo tại trại. Bạn sẽ học cách lên kịch bản, diễn xuất, và làm việc cùng nhau để tạo ra 1 tiết mục nghệ thuật. Đây luôn là một trong những phần hay và được chờ đợi nhất trong đêm lửa trại.