Nghệ Thuật Điêu Khắc

Điêu khắc là phương pháp tạo ra các tác phẩm nghệ thuật 3D sống động. Tại APC, có hai loại nghệ thuật điêu khắc: origami (xếp giấy Nhật Bản) và tạo mô hình đất sét. Bạn sẽ thiết kế, nặn & tạo hình tác phẩm từ đất sét trước khi sơn màu. Bạn có thể mang về nhà sản phẩm sáng tạo của mình. Điêu khắc là môn nghệ thuật thú vị giúp phát triển khả năng phối hợp và sự sáng tạo.