Nhảy

Các bạn sẽ được học những điệu nhảy khác nhau như hip hop, Zumba, latin, múa dân gian,…từ các điều phối viên đầy kinh nghiệm và có cơ hội tự dàn dựng bài nhảy để trình diễn vào đêm lửa trại. Nhảy rất tốt cho cả sự sáng tạo và vóc dáng.