Nhiếp Ảnh

Các bạn sẽ được hướng dẫn cách sử dụng máy ảnh và đi vòng quanh trại để ghi lại hình ảnh các bạn trại sinh khác đang tham gia hoạt động. Sau đó, các bạn sẽ cùng nhau chỉnh sửa các bức ảnh trước khi đăng lên website và facebook của trại hè. Một vài bức ảnh sẽ được trình chiếu cuối mỗi đợt trại.