Thiết Kế Phục Trang Dàn Dựng Sân Khấu

Hoạt động bao gồm thiết kế quần áo, mặt nạ, đồ trang sức dùng trong sản xuất kịch. Các bạn đăng ký hoạt động “Đóng kịch” sẽ có 1 tiết mục trình diễn vào đêm lửa trại và họ rất cần sự giúp đỡ của bạn để thiết kế trang phục & dàn dựng sân khấu cho tiết mục của họ. Các bạn sẽ sử dụng khả năng sáng tạo để tạo nên các đạo cụ và phục trang cho các diễn viên trong vở kịch. Hoạt động này phát triển sự sáng tạo và tinh thần đồng đội vì sẽ làm việc cùng với một nhóm lớn để lên những ý tưởng.