KHOA HỌC & PHIÊU LƯU

Hoạt động khoa học & phiêu lưu dành cho các trại sinh muốn thử thách chính mình tạo sự khác biệt và mới lạ. Đó có thể là các khóa học đi dây, chế tạo mô hình tên lửa trong các lớp về khoa học hoặc học cách tạo ra lửa. Các hoạt động phiêu lưu bao gồm: Đi dây thừng trên cao (độ cao 10m), Đi dây thừng ở độ cao thấp (trên mặt đất hoặc cao 0.5m), Khoa học tự nhiên, và Kỹ năng sinh tồn.