Đi Dây Thừng Dưới Thấp

Đi dây thừng dưới thấp là một hoạt động thú vị cho những trại sinh thích leo trèo nhưng ở mức độ thấp. Hoạt động bao gồm các trò chơi đồng đội, du dây thừng, vượt chướng ngại vật và nhiều trò chơi nhóm khác. Năm nay, chương trình đi dây thừng dưới thấp của APC có thêm một số thử thách mới như là leo núi vòng quanh, leo mạng nhện, đi qua cầu treo, và đi xích đu. Đây là một hoạt động tuyệt vời cho các trại sinh chưa đủ tuổi tham gia đi dây thừng trên cao và các trại sinh muốn khám phá những hoạt động mới.