Khoa Học Tự Nhiên

Thông qua các trò chơi trong hoạt động này, bạn có thể khám phá thêm về thế giới xung quanh & có những phát kiến mới. Sau vài ngày tìm hiểu về các nguyên lý khoa học, bạn có thể tự tạo ra đĩa bay, súng cao su (ná), máy bay giấy, dụng cụ tạo bong bóng, và lồng đèn giấy. Hai hoặc ba ngày cuối, cả nhóm sẽ cùng tự tạo và bắn tên lửa mô phỏng ngoài bãi biển. Ngoài chế tạo tên lửa, khoa học ngoài trời năm nay cũng sẽ có một ngày chế tạo máy móc để học về trọng lực, ma sát, quán tính và một ngày để chế tạo các đồ chơi biết bay như máy bay phản lực, máy bay để học về cơ chế bay. Các bạn cũng sẽ chế tạo một máy bật đá, máy bắn đá, những máy móc có thể bắn bóng bàn và giải thích được những định nghĩa khoa học.