Kĩ Năng Sinh Tồn

Dành cho những bạn đang tìm kiếm một cuộc phiêu lưu thực thụ. Khả năng sinh tồn nơi hoang dã không gì khác chính là sự chuẩn bị và có những kiến thức cần thiết. Bạn sẽ được học các kỹ năng trại như thắt nút dây, tạo lửa, sử dụng bản đồ và la bàn, tự dựng lều, và nấu ăn. Bạn cũng sẽ nghiên cứu thêm về các loài động thực vật tự nhiên. Chương trình mới năm nay, các bạn sẽ học cách tự chế cung tên và bắn thử. Các trại sinh tham gia kỹ năng sinh tồn cũng sẽ khám phá thiên nhiên xung quanh tại một nơi hoàn toàn mới và cùng nhau làm bỏng ngô, nướng kẹo dẻo.