Bắn Cung

Sử dụng các loại cung và mũi tên khác nhau bắn vào hồng tâm của bia. Khi tham dự, bạn sẽ được hướng dẫn về các bộ phận của cung và tên cũng như các quy tắc an toàn. Đây là một hoạt động tuyệt vời phát triển sự phối hợp tay-mắt.