Bóng Chày

Môn thể thao truyền thống của Mỹ với các dụng cụ chơi là găng tay, gậy và quả bóng chày. Cầu thủ tranh bóng & chạy về khu vực ghi bàn, đội còn lại sẽ tìm cách cản trở. Trại sinh đăng ký hoạt động này sẽ biết được các luật chơi và chơi trên bãi biển.