Bóng Ném

Môn thể thao phổ biến tại châu Âu, giống bóng đá chơi bằng tay. Hai đội thi đấu chuyền banh bằng tay và cố ném bóng vào gôn có thủ môn đối phương trấn giữ. Trại sinh tham gia trò này cũng được chơi trò bóng né – một trò chơi vui nhộn của Mỹ.