Bóng Rổ

Bóng rổ có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, trước khi trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Bạn sẽ được học luật chơi cùng những động tác cơ bản chuyền và đánh bóng. Bóng rổ là một môn thể thao tuyệt vời phát triển khả năng phối hợp, nâng cao sức khoẻ, tinh thần làm việc nhóm & tư duy chiến lược.