Cầu Lông

Cầu lông là một trò chơi thú vị đòi hỏi kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Bạn sẽ được học cách nhận cầu & ghi điểm cũng như 1 số trò chơi nhỏ liên quan để tăng cường thể chất & phối hợp ăn ý lẫn nhau.