Đấu Kiếm

Môn thể thao đối kháng giữa hai người chơi sử dụng kiếm đâm vào đối phương. Trại sinh sẽ được học những quy tắc an toàn và mặc những trang phục bảo hộ khi tham gia.