Golf

Là môn thể thao cá nhân rèn luyện tính hợp tác & sự chính xác. Trẻ sẽ được hướng dẫn về những quy tắc cơ bản của môn thể thao cá nhân này. Luyện tập đánh bóng trên cát hay đánh qua mặt nước vào những lỗ được thiết kế quanh trại.