Võ Tự Vệ

Là một loại hình võ thuật. Các điều phối viên sẽ dạy các loại võ tay khác nhau như kickboxing, karate, đấu vật, và capoeira Brazil. Trò này sẽ giúp bạn phát triển thể chất, tính kỷ luật và tự chủ.