Lịch Trại Hè 2019

Resident Camp (ages 8-14)

APC tổ chức 8 đợt trại hè từ ngày 02/06 đến 03/08 năm 2019. Tám đợt trại hè này bao gồm cả 1 tuần và 2 tuần. Đăng ký bắt đầu từ tháng 1 năm 2019. Đăng ký ngay hôm nay để chọn được khung thời gian bạn yêu thích và nhận được những chương trình khuyến mãi.

Đợt Thời Gian Số Tuần
Đợt 1 2/6 - 8/6 1 tuần
Đợt 2 9/6 - 15/6 1 tuần
Đợt 3 16/6 - 22/6 1 tuần
Đợt 4 23/6 - 29/6 1 tuần
Đợt 5 30/6 - 13/7 2 tuần
Đợt 6 14/7 - 20/7 1 tuần
Đợt 7 21/7 - 27/7 1 tuần
Đợt 8 28/7 - 3/8 1 tuần
Đợt 7+8 21/7 - 3/8 2 tuần

APC On Tour (ages 14-18)

Đợt Thời Gian
Đợt A 01/06 - 07/06
Đợt B 08/06 - 14/06
Đợt C 22/06 - 28/06
Đợt D 29/06 - 05/07
Đợt E 20/07 - 26/07
Đợt F 27/07 - 02/08